سوئیچ انتقال ایستا مکلسان / STATIC TRANSFER SWITCH

ریال35,000,000

ویژگی های برجسته سوئیچ انتقال ایستا مکلسان

  • انتقال اضطراری بین دو منبع مستقل
    توانایی Synchchronous / انتقال ناهمگام
    انتخاب اولویت منبع
    حفاظت موقت برای منابع ورودی و خروجی

یو پی اس مکلسان

Click Me


یو پی اس مکلسان
یو پی اس